SES CALAIS FEM 4 vs SAINT POL sur TERNOISE FEM 1

19h00
Aperçu

SES CALAIS FEM 4 vs LISSP CALAIS FEM 1

2 - 3
Temps plein

SES CALAIS FEM 4 vs ARQUES FEM 2

0 - 3
Temps plein

SES CALAIS FEM 4 vs BOULOGNE sur MER FEM 1

0 - 3
Temps plein

SES CALAIS FEM 4 vs OIGNIES FEM 1

3 - 2
Temps plein

SES CALAIS FEM 4 vs HERSIN COUPIGNY FEM 1

0 - 3
Temps plein